Ny ordre for Midt-Norsk Kystservice AS

P1020937-60t for Fitjar_023. November 2015
MBH har signert ny ordre om levering av 60 tonns ankerhandteringsvinsj med fjernkontroll for “Amron”.

Vinsjen blir levert med nødfrislepp, hivekraftmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter frå Sjøfartsdirektoratet.

 

Hivekraftbegrensninga fungerer slik at når operatøren punchar inn bruddlasta på det aktuelle tauget så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, slik som forskrifta krev.
Vi takkar så mykje for ordren!