Fakta og kontaktpersonar

MBH held til i Mjosundet, i Aure kommune på Nordmøre.
Reisetid med bil frå Kristiansund er vel 1 time og frå Trondheim vel 2 timar.

Du når oss enklast på
Telefon     : +47 71 64 77 00
e-post      : post@mbh.no
Brev         : N-6693 Mjosundet.

Kontaktpersonar
Kjetil Ås, dagleg leiar
Åge Ås, driftsleiar
Kåre Palmer Lien, serviceleiar
Karen Vassli, sekretær

 

Du finn oss her: