Service av eige utstyr

På same vis som for assistanse ved oppstart kan vi bistå med service og ettersyn av tidlegare levert utstyr.

Vi kan også ta inn utstyr på eige anlegg for service/ettersyn/overhaling.
I enkelte tilfelle kan det vere vel så kostnadseffektivt og sikkert sidan vi da kan arbeide under kontrollert forhold med alt vårt utstyr tilgjengeleg.

Kva som er mest tenleg må vurderast i det enkelte tilfellet.