System

Det aller meste av det vi lagar involverer fleire fagfelt og samarbeid mellom ulike spesialistar.

Enkelte gongar blir imidlertid dette estra tydeleg og omfattande.

Eit eksempel på det er det transportable LARS-systemet vårt for inpeksjons ROV. Her medførte dei ulike krava; krav til kapasitet, vekt, plassutnyttelse (ytre mål innafor måla til ein 20-fots konteiner), hivkompensering og sikker handtering av ROV ein veldig tett integrasjon av dei ulike fagfelta som var involvert frå mekansisk konstruksjon til design og programmering av det elektrohydrauliske systemet.

 

084-LARS - test ombord