Vinsjar

Utstyrsproduksjonen vår starta i si tid med vinsjar som viktigaste produkt.
Første ankervinsj i sjøvassbestandig aluminium vart DnV-godkjent og levert i 1985.

Vi konstruerer og produserer no mange typar vinsjar til ulike formål.
Dei aller fleste er basert på høgtrykks hydraulikk og sjøvassbestandig aluminium. [meir her]

Eit lite vinsjgalleri: