Enkle, 40-250hk

Standardserien vår med sidepropellar er kjenneteikna av
* Effektar frå 40 – 250 HK
* Høgtrykks hydraulikk 250 – 350 bar
* Justerbar propell, kan om nødvendig tilpassast ulike pumpeløysingar
* Kompakte
* Enkle å montere
* Tunnell i stål eller aluminium alt etter skrogmateriale

Teikning av gitter blir medlevert slik at dette kan produserast på staden for best mulig tilpassning til den aktuelle skipssida.

Som altid kan vi tilby komplett leveranse av hydraulikanlegg; pumpe, tank, styrepanele et.c.

 

Sidepropellane våre har svært kort byggelengde, men dersom det likevel er dårleg med plass kan vi hjelpe til med å utforme nødvendig modifikasjon/påforing av skrog rundet tunnellen.