Snurp-, snurrevad- og trålvinsjar

Dette var noko av dei første vinsjtypane vi laga.

Introduksjonen av shelterdekket som ei viktig nyvinning for betra arbeidsforhold i kystfiskeflåten bana veg for eit anna behov, nemleg å få farlege wireføringar og dermed vinsjane vekk fra arbeidsdekket. Alternativ plassering vart vanlegvis sheltrdekket. Dette drog etter seg nye utfordringar i form av stabilitetsproblem som bidro sterkt til å sette fokus på utstyrsvekt. Vinsjar i alu vart for oss ei naturleg løysing.

I ettertid har produsentar som stort sett berre arbeider mot fiskeflåten kome etter på dette.

Produktsegmentet utgjer ein stadig mindre del av vinsjproduksjonen vår.

Vi har ferdige design for snurpvinsjar i området x-yy mm wire, trålvinsjar (splitt eller doble) i området x-yy mm.

Ulike design for snurrevaddrift med nokkevinsj og taugtromlar er også tilgjengelig.

 

Ta gjerne kontakt