Velkommen til MB Hydraulikk AS

DSC_3626-MBH sett frå Storneset_2MBH utviklar og produserer hydraulisk utstyr for maritimt miljø.
Dvs at:
–       Vinsjar og capstanar
–       Kraner og anna løfteutstyr
–       MOB davitar og kraner
–       Sidepropellar
–       Spesialprodukt og
–       Systemløysingar. LARS

er dekkande for hoveddelen av produktspektret vårt.

Vårt mål er å løyse kunden sine behov ved å være best på system, design, vekt og vedlikehald.
Ut frå dette skal vi være den kvalitetsbevisste kunden sitt førstevalg.
Kundedreve innovasjons- og utviklingsarbeid er ein vesentleg del av kvardagen ved MBH.

Stikkord for storparten av produkta våre er
–       Sjøvassbestandig aluminium; låg vekt og lite vedlikehald.
–       Høgtrykks hydraulikk; mest kompakte form for kraftoverføring
–       Integrasjon elektronikk/hydraulikk

Vi er også fortrulege med bruk av både stål og elektrisk drift, der dette er ønskt eller naturleg.
Du kan lese meir om dette under «Produkt» og «Om aluminium».

Ønskjer du å kontakte oss?
Du finn detaljert kontaktinformasjon her.