Swede Ship bestille ny MBH slepevinsj-pakke

5. mai 2021

Swede Ship Marien AB bestiller MBH slepevinsj med tilleggsutrustning

  • 1 stk Slepevinsj type Towing winch ISO 7365 –H-16. m/max 16 t hivekraft.
  • 1 stk Glideblokksystem
  • 1 stk Rulleklyss med «wire fram-matar»

Vinsjen har hydraulisk frikobling og to-speed motor for halv kraft og dobbel fart. I tillegg automatisk hydraulisk bandbremse, automatisk mek spoleapparat og automatisk teljeapparat for wirelengde. Tensionkontrol er justerbar både lokalt og frå panel i styrhus. Trommel for inntil 300m Ø28 mm wire.

Vinsjen blir levert med Scantrol slepeautomatikk, HBC radiostyring og panel for kjøring frå styrhus.

Glideblokksystemet er inklusive strekkmåling.

Rulleklys-systemet påbygd den hydrauliske wireframmataren sørgjer for sikker ut- og innmating av slakk trosse.

Vinsjen blir produsert og testa etter krav til slepevinsjar i ISO 7365.

.

Vi takkar for ordren.