MBH treng fleire medarbeidarar – finn ut meir her

MB Hydraulikk AS held til i Mjosundet i Aure kommune, 11 km frå kommunesenteret. Selskapet vart stifta i 2004, har 35 tilsette og ei forventa omsetning på ca. 60 mill. i 2022. Vi konstruerer og produserer vinsjar, kraner og sidepropellar mv i aluminium og rustfritt stål. Vi leverer avanserte, høgkvalitets, eigenutvikla, skreddarsydde produkt til seismic, subsea, forsvar, […]

Les meir

MBH søkjer automasjonsingeniør

10. januar 2022 MB Hydraulikk AS leverer skreddarsydde produkt til all slags maritim verksamheit; seismic, subsea, forsvar, forskning, oppdretts/servicebåt, frakt og fiske. Typiske produkt er ankerhandteringsutstyr, vinsjar, kraner og sidepropellar. Vi held til i Aure kommune, men vil no opne elektro-/serviceavdeling i Trondheim.  Til denne avdelinga søkjer vi: Automasjonsingeniør Arbeidsoppgåver vil kunne vere: Utvikle og […]

Les meir

Sletta bestiller MBH utstyr for bnr 202 og 203

22. desember 2021 Sletta Verft bestiller MBH utstyrspakkar også for bnr 202 og 203 . For bnr 202 skal vi levere: 1 stk Ankervinsj type 1-AV-22K2 2 stk Capstanar  CA-5,0-320-AHB-SM m/nødstopp 1 stk Varpevinsj type 1-VA-40-AHB-SAI 1 stk MBH LPH20 Låseplatehaldar 20t SWL montert på teleskop for horisontal kjøring på dekk 1 stk MBH SH1, […]

Les meir

Sletta bestiller MBH utstyr for bnr 193, 199 og 201

21. desember 2021 Sletta Verft bestiller MBH utstyrspakkar for bnr 193, 199 og 201 for FSV Alle tre fartya skal ha: 1 stk Ankervinsj type 1-AV-14K2 1 stk Varpvinsj type 1-VA-40-AHB-EL 1 stk MBH LPH20 Låseplatehaldar 20t SWL, montert på teleskop for horisontal kjøring på dekk 1 stk Vinsj type 1-VA-5,0-AHB 3 stk Capstan type CA-3,0-320-AHB-DM m/søyle […]

Les meir

Kewatec Aluboat bestiller MBH utstyrspakke

19. sept 2021 Kewatec Aluboat Ab bestiller for nytt NGU forskningsfarty 1 stk Ankervinsj type 1-AV-14K2-AHB med tilleggsfunksjonar for fjernstyring El-akiverte ventilar Lengdemåling Automatisk hydraulisk bremse og akkumulator 1 stk A-rame 8tm –  4 t SWL 1 stk Prøvetakar-vinsj type 1-FV-4,0-AHB-CT-AL El-akiverte ventilar Lengdemåling Automatisk hydraulisk bremse Vinsjkontroll for lengde- og -kraftkontroll vs innlagt styrke […]

Les meir

MBH ankervinsj for «Eric Bloodaxe»

1. juli 2021 Rederiet BSC bestiller for «Eric Bloodaxe» 1 stk ankervinsj type 1-AV-12,5-K2 Båten er nyinnnkjøpt frå Spania av bergenske entusiastar og skal gå som cruisebåt i Bergen ut frå konseptet at «Vi skal fortelle historien om Bergen fra sjøen.» Vi takkar for ordren og ønskjer lukke til.

Les meir

NSS Spółka bestiller utstyrspakke frå MBH

4. juni 2021 NSS Spółka, Polen bestiller utstyrspakke for servicebåt Ankervinsj1 type 1-AV-22-K2   1 stk Varpvinsj type 1-VA-80-AHB-SAI, elaktivering, strekkmåling, hivekrbegr, nødfrislepp 1 stk Tuggervinsj type MV-10-AHB med el.aktivering for evt fjernkontroll 2 stk Capstanar type  CA-5,0-320-AHB-SM med nødstopp og mek. fotpedal 1 stk MBH SH1, Styrepinnar og Haikjeft Varpvinsjen blir levert med panel med […]

Les meir

Sletta bestiller MBH utstyr også for sine bnr 191 og 192

2. juni 2021 Sletta Verft bestiller MBH utstyrspakkar for bnr 191 og 192 Begge fartya skal ha: 1 stk Ankervinsj type 1-AV-14K2 1 stk Varpvinsj type 1-VA-40-AHB-EL 1 stk MBH LPH20 Låseplatehaldar 20t SWL 1 stk Vinsj type 1-VA-5,0-AHB 3 stk Capstan type CA-3,0-320-AHB-DM m/søyle for dekksmontering, nødstopp og fotpedal. 1 stk Capstan type CA-3,0-320-AHB-SM m/nødstopp og fotpedal […]

Les meir

Ny ordre for Salthammer Båtbyggeri

12. mai og 1. juni 2021 Salthammer Båtbyggeri AS bestiller for sitt bnr 149 2 stk Ankervinsjar type 1-AV-24K2 1 stk MBH LPH20 Låseplatehaldar 20t SWL Vi takkar for ordren. .

Les meir

Marine Metall bestiller MBH løftevinsj

25. mai 2021 Marine Metall AS bestiller 1 stk vinsj type MV-4,0-AHB-2WD Vinsjen skal brukast inn i eit gangvegsystem, så for DnV redundans krav til bremse ved sertifisering for personløft er den spesialutrusta med separate, automatiske bremser i begge endar. Vi takkar for ordren.

Les meir

Eureka Pumps bestiller MBH servicevinsjar

19. mai 2021 Eureka Pumps AS bestiller 2 stk vinsjar type 1-KA-0,08-500 5×110 1000-AHB Dette er heilt spesielle, manuelle servicevinsjar med handsveiv med frihjuling på hjulgir. Vinsjen har både automatisk hydraulisk bremse og mekanisk trommel-lås. Trommel er delt i fleire seksjonar for fleire separate løftestropper. Vinsjen blir levert med både sertifisert løfteåk SWL 1000kg og […]

Les meir

Oma bestiller MBH utstyr for oppsynsbåt

18. mai 2021 Oma Båtbyggeri bestille MBH utstyrspakke for ny oppsynsbåt for Norled 1 stk Ankervinsj type 1-AV-20,5K2 1 stk Marine kran MBH type LK-13,2tm-V400 m/2t vinsj 1 stk A-rame-15tm, 10t SWL 1 stk Hekkrull 12t SWL m/500 mm heve-/senke-funksjon 3 stk Capstan  type CA-3,0-320-AHB-DM m/nødstopp og mek. fotpedal 2 stk Tuggervinsj type 1-MV-5,0 1 stk […]

Les meir

Ny ordre for Jakobsen Mek Verksted

6. mai 2021 Jakobsen Mek Verksted Drift AS bestiller 3 stk Tuggervinsjar type 1-MV-5,0 2 stk Capstanar type CA-3,0-320-AHB-DM Capstanar med høg nokke, 500 mm, søyle for dekksmontering, nødstopp og mek fotpedal. . Vi takkar for ordren. .

Les meir

Swede Ship bestille ny MBH slepevinsj-pakke

5. mai 2021 Swede Ship Marien AB bestiller MBH slepevinsj med tilleggsutrustning 1 stk Slepevinsj type Towing winch ISO 7365 –H-16. m/max 16 t hivekraft. 1 stk Glideblokksystem 1 stk Rulleklyss med «wire fram-matar» Vinsjen har hydraulisk frikobling og to-speed motor for halv kraft og dobbel fart. I tillegg automatisk hydraulisk bandbremse, automatisk mek spoleapparat […]

Les meir

Moen Marin bestiller MBH pakke for servicebåt

3. mai 2021 Moen Marine AS bestiller utstyrspakke for bnr 283 1 stk. 1-VA-60-AHB-SAI 1 stk MBH SH1 dekkskassett m/ hyd nedkjørbare Styrepinnar og Haikjeft 1 stk MBH LPH20 Låseplatehaldar 20t SWL HBC radiostyring for alt overståande utstyr Systemleveranse medlevert haikjeft og styrepinnar slik at dei i samsvar med myndigheitskrav kan kjørast ned også ved […]

Les meir

Brødrene Aa bestiller MBH utstyr for 3 nybygg

23. april 2021 Brødrene Aa AS bestiller ankervinsj og MOB davit for bnr 308, 309 og 310 1 stk 1-AV-12,5K2 1 stk MOB davit G-type 1,0 2 stk aggregat à 2,2 kW for hhv ankervinsj og davit Ankervinsjen skal sertifiserast i BV. Arrangement for fjerndrop av anker, også ved daudt skip, ligg inne som opsjon. […]

Les meir

Video av Thor Taulås på FSV Multi Innovator.

April 2021 MBH leverer komplette dekksutrustningar for ankerhandtering som vist på bilete under. Som del av dette er Thor Taulås eit godt hjelpemiddel som både effektiviserer og tryggar arbeid på trossene. Som videoen viser er taulåset ein effektiv redskap både til å låse av trosser, og til å ta opp ein slakk for trygt å […]

Les meir

MBH friksjonsvinsj for kabelferje sett i drift

16. april 2021 MBH har utvikla og levert ein såkalla friksjonsvinsj for svensk kabelferje – linfärjan Lina -. Den 16. april i år vart Trafikverket, Färjerederiets «LINA», etter omfattande modernisering og testkjøring, sett i ordinær drift på Arnöleden, som er ein 800 m overfart på vestre Mälaren. METS Technology AB i Uddevalla har stått for […]

Les meir

Sletta Verft bestiller MBH dekksutstyr og sidepropellar for bnr 198 og bnr 200

Mars- april 2021 Det gode samarbeidet med Sletta berre fortsett og for bnr 198 og 200 for FSV har vi gleda av å skulle levere: 2 stk Ankervinsj type 1-AV-26K2 med DnV produktsertifikat 1 stk Dobbel varpvinsj 1-VA-20-AHB-SAI/1-VA-80-AHB-SAI 1 stk Dekkskassett m/haikjeft og styrepinnar, MBH SH1 m/ekstra tauepinne 1 stk Thor Taulås, MBH TT1 SWL […]

Les meir

Cemre Marine bestiller MBH MOB-båt davit

6. april 2021 Cemre Marin Endüstri A.S,, Tyrkia bestiller for sitt bnr 75 1 stk MOB davit, A-type SWL 2,5 t Daviten blir levert med MOB-arrangement med styrepanel og hydraulisk akkumulator som sikrar at ein i samsvar med krav kan sette ut båten også ved daudt skip. Daviten er typegodkjent i DnV i samsvar med […]

Les meir

Salthammer bestiller MBH ankervinsjar

16. mars 2021 Salthammer Båtbyggeri AS bestiller for sitt bnr 148 2 stk Ankervinsjar type 1-AV-24K2 Ankervinsjane er standard MBH produkt og typegodkjent i DnV. For symmetrisk montering på framdekket blir den eine vinsjen produsert spegelvendt. Dette er ei standard MBH løysing, men må sjølvsagt bestillast spesielt. . Vi takkar for ordren. .

Les meir

Baatbygg AS bestiller MOB-båt kran

11. mars 2021 Baatbgygg AS bestiller for «Havørn» 1 stk kran type MOB-2,8tm-400-B 1 stk komplett MOB-arrangement MOB-arrangementet med panel for operasjon av krana sikrar at ein i samsvar med krav kan sette ut båten også ved daudt skip. Arrangement for utsetting av MOB-båt frå MOB-båt er også inkludert. Krana er typegodkjent i DnV i […]

Les meir

Brødrene Aa bestiller ankervinsj og MOB-davit

1. mars 2021 Brødrene Aa bestiller for sitt bnr 303 1 stk Ankervinsj 1-AV-19K2 m/DnV prod.sertifikat 1 stk MOB G-davit 1,0t SWL m/DnV typesertifikat 1 stk HPU 7,5 kW Vi takkar for ordren.

Les meir

Fitjar Mek Verksted bestiller ankervinsjar og sidepropellar

Februar – mars 2021 Fitjar Mek Verksted AS bestiller 2 stk ankervinsj type 1-AV-24K2 2 stk. Sidepropellar type S-150-250-V250 m/pumpe tank og kjølar Vi takkar for ordren.

Les meir

Kongsberg Maritime bestiller MBH utstyr for 3 byggenummmer

27. januar 2021 Kongsberg Maritime CM AS bestiller for 3 nye byggenummer 2 stk vinsjar 1-TT-1,0 tilpassa lagring av 220 m Ø68 mm fortøyningstrosse 4 stk vinsjar 1-TT-1,0 tilpassa lagring av 120 m Ø52 mm fortøyningstrosse Dette er raske og lette hydrauliske vinsjar, + 40 m/min, med trekk-krefter i spennet 200-1000 kg. Automatisk hydraulisk bremse. […]

Les meir

Sletta Verft bestiller MBH dekksutstyr for bnr 196

15. januar 2021 For bygg nr 196 ved Sletta Verft har vi gleda av å levere 2 stk Ankervinsj type 1-AV-24K2 1 stk Varpvinsj 1-VA-20-AHB/1-VA-60-AHB-SAI, elaktivering, strekkmåling, hivekrbegr., nødfrislepp 4 stk Tuggervinsj type MV-5,0-AHB 1 stk MBH SH1, Styrepinnar og Haikjeft 1 stk MBH LPH20 Låseplatehaldar 20t SWL + teleskop 1 stk Elektrohydraulisk aggregat, type […]

Les meir

Fitjar Mekaniske bestiller MBH ankervinsjar

1. desember 2020 Fitjar Mekaniske AS bestiller for nybygg 2 stk ankervinsjar type 1-AV-26K2 Vinsjane er typegodkjente i DnV. I tillegg blir dei levert med DnV produktsertifisering for klassa farty. . Vi takkar for ordren. .

Les meir

Salthammer bestiller MBH ankervinsjar

16. november 2020 Salthammer Båtbyggeri AS bestiller for sitt bnr 146 2 stk Ankervinsjar type 1-AV-24K2 Ankervinsjane er standard MBH produkt og typegodkjent i DnV. For symmetrisk montering på framdekket blir den eine vinsjen produsert spegelvendt. Dette er ei standard MBH løysing, men må sjølvsagt bestillast spesielt. . Vi takkar for ordren. .

Les meir

Slipen Mekaniske bestiller MOB-båt davit

12. november 2020 Slipen Mekaniske AS, Sandnessjøen bestiller 1 stk. MOB G-davit SWL 1,0 tonn m/komplett MOB-arrangemet 1 stk. Elektrohydraulisk aggregat 8,2 kW Daviten er typegodkjent av DnV i samsvar med SOLAs reglelverk, og blir levert med rattmerking verifisert ved MED F og B sertefikat. Vi takkar for ordren .

Les meir

Sletta bestiller MBH dekksutstyr for 3 nybygg

10. november 2020 Sletta Verft AS bestiller dekksutstyr for bnr 188, 194 og 195 . For bnr 188 – 15 m alu katamaran: 1 stk Ankervinsj type 1-AV-12,5K2 1 stk Varpvinsj type 1-VA-20-AHB-SAI, el akt., nødfrislepp, strekkmåling/hivekr.begr. 1 stk Låseplatehaldar, MBH LPH20, SWL20t 1 stk MBH SH1, Styrepinnar og Haikjeft. 3 stk Capstanar type CA-3,0-320-AHB-SM […]

Les meir

Maritim Partner bestiller fleire MBH ankervinsjar

20. August – 29. oktober 2020 Maritim Partner AS bestiller for i alt 5 byggenummer 5 stk Ankervinsjar type 1-AV-12,5K2 4 stk HPU m/ekstra 24V nødaggregat innebygd MBH leverer både store og små ankervinsjar. Dette er vår absolutt minste og lettaste ankervinsj. Vinsjen er typegodkjent i DNV. Vi takkar for ordrane.

Les meir

Lofoten Hydraulikk bestiller fleire MBH ankervinsjar

21. oktober 2020 For nytt prosjekt har Lofoten Hydraulikk bestilt 2 stk Ankervinsjar type 1-AV-32K2 Vinsjane er MBH standardprodukt basert på 1-AV-34K2 for inntil Ø34mm K2 kjetting/wire og blir som standard levert med DNV typesertifikat. Spesifikt produktsertifikat for klassa farty er sjølvsagt også mulig, men dette må bestillast spesielt. . Vi takkar så mykje for […]

Les meir

Mooney Boats bestiller MBH MOB-kran

9. oktober 2020 Mooney Boats Ltd, Irland bestiller 1 stk   MOB-båt kran type MOB-2,8tm-400B m/komplett MOB utrustning. MOB-arrangement med styrepanel og hydraulisk akkumulator mm sikrar at ein i samsvar med krav kan sette ut båten også ved daudt skip. Dette er vår minste og absolutt lettaste kran av denne typen. Krana er typegodkjent i […]

Les meir

Kongsberg Maritime bestiller MBH fortøyningsutstyr

05. oktober 2020 Kongsberg Maritime CM AS bestiller for nytt prosjekt 1 stk Fortøyningsvinsj 1-FV-9,0-KN-CT, WLL 9 tonn 4 stk Capstanar type CA-5,0-320-SM, WLL 5 tonn Vinsjen har direktedrift og tensionventil for justerbart konstant moment, så den gir ut ved overlast.I tillegg har vinsjen frikobling og nokk for bruk mot andre trosser enn den som […]

Les meir

Sefine Shipyard bestiller MBH MOB-utstyr for 5 byggenummer

15. september 2020 Sefine Shipyard, Tyrkia bestiller for bnr 46, 47, 48, 49 og 50 1 stk MOB davit G-type SWL 1,0 tonn 1 stk Komplett MOB-arrangement MOB-arrangement med styrepanel og hydraulisk akkumulator mm sikrar at ein i samsvar med krav kan sette ut båten også ved daudt skip. Utstyret er som alltid typegodkjent i […]

Les meir

Mooney Boats bestiller MBH MOB-utstyr for 2 byggenummer

1. september 2020 Mooney Boats Ltd, Irland bestiller for bnr 50 – «Eilean Croine» og bnr 51- «Sparkling Star». 1 stk MOB-båt kran type MOB-2,8tm-400B. 1 stk Komplett MOB-arrangement MOB-arrangementet med styrepanel og hydraulisk akkumulator mm sikrar at ein i samsvar med krav kan sette ut båten også ved daudt skip. Dette er vår minste […]

Les meir

Salthammer Båtbyggeri bestiller MBH utstyr for servicebåt

1. september 2020 Salthammer Båtbyggeri AS bestiller for nybygg 1 stk   Varpevinsj type 1-VA-40-AHB-SAI m/nødfrislepp. 1 stk   Varpevinsj type 1-AV-15,0-AHB-SAI 1 stk   Capstan type CA-5,0-320-AHB-SM, 5,0t WWL m/nødstopp og mek fotpedal 1 stk   Capstan type CA-8,0-AHB-SM, 8,0t WWL m/nødstopp og mek fotpedal Vinsjane blir levert i felles rame med strekkmåling, elaktivert manøverventil, MBH/HBC radiostyring og […]

Les meir

Salthammer Båtbyggeri bestiller MBH ankervinsjar

18. august 2020 Salthammer Båtbyggeri AS bestiller for servicebåt 2 stk   Ankervinsjar type 1-AV-24K2 Vinsjane blir levert med DnV typesertifikat for EN = N240-279, rules for ships. Vi takkar for ordren. .

Les meir

Sletta bestiller MBH dekksutstyr og sidepropellar for 2 nybygg

4. august 2020 For Sletta Verft AS’s bnr 189 og 190 for FSV har vi gleda av å skulle levere: 1 stk Ankervinsj type 1-AV-14K2 1 stk Slepe- varpvinsj 1-VA-40-AHB-SAI 1 stk  Låseplatehaldar, MBH LPH20, 20t SWL 1 stk Dekkskassett m/haikjeft og styrepinnar, MBH SH1, 20t WLL 1 stk Vinsj type 1-VA-5,0-AHB 4 stk Capstanar type CA-3,0-320-AHB-SM m/opsjonar på dekks-søyler, nødstopp […]

Les meir

Intervju med Thor Vaagland og Endre Brekstad i Tidens Krav om Thor Taulås

Ekstern link til Tidens Krav – «Denne oppfinnelsen har gjort arbeidsdagen tryggere»        

Les meir

MBH har signert ny ordre om levering av Ankerhandteringsvinsj og haikjeft med styrepinner til Arnøy Laks AS.

12.02.2018 Vinsjen blir levert med nød frislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet. Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren punsjer inn bruddlasten på det aktuelle tauget så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, ihht forskrift.   Ordren omfatter dekkutstyr: 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen 1-VA-15,0-AHB-SAI 1 stk […]

Les meir

MBH har signert ordre på ny utstyrspakke til Sletta Verft AS!

12.02.2018 Pakken er for bygg nummer 170 ved Sletta, en servicekatamaran på 18,65 x 12 meter som skal leveres februar 2019 til Bjørøya Fiskeoppdrett AS i Flatanger. Utstyrspakken inkluderer 2 stk ankerhandteringsvinsjer som blir levert med nødfrislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet. Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren punsjer inn […]

Les meir

MBH har signert ordrer om levering av Styrepinner og Haikjeft til Frøy Vest AS.

19.01.2018 Ordrene omfatter: 3 stk Haikjeft med styrepinner av typen SH1 Radiostyring av typen HBC FST 511 Keynote   Vi takker så mykje for ordrene!

Les meir

MBH har signert ordre om levering av sidepropelleranlegg til Oma Båtbyggeri.

11.01.2018 Ordren omfatter sidepropelleranlegg: 2 stk sidepropellere kvar på 200hk av type S-150-250-V250 Transmisjons pumpesystem med pumper, kjøler, tank og styrepanel   Vi takker så mykje for ordren!

Les meir

MBH har signert ny ordre med Vard Aukra om levering av utstyrspakker til 2 stk nye service båter for FSV.

21.12.2017 Utstyrspakken inkluderer 4 stk Ankerhandteringsvinsjer med nød frislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med forskrifter fra sjøfartsdirektoratet. Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren punsjer inn bruddlasten på det aktuelle tauget, så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, ihht forskrift. Vi leverer også sidepropellene som er 2 stk på 250HK med […]

Les meir

Ny pakke for Sletta Verft!

18.12.2017 Frøy har på nytt bestilt et stort servicefartøy med Sletta Verft. Vi gratulerer Sletta med ny kontrakt med Frøy Akvaressurs AS. Nybygget skal måle hele 25 x 10,6 meter, og har byggenummer 169.   Fartøyet av typen Macho 25, skal leveres i slutten av desember 2018, og designes av Møre Maritime i Kristiansund.   […]

Les meir

MBH har signert ordre med Brødrene Aa AS

04.12.2017 Ordren omfatter dekkutrusting: 1 stk Ankervinsj av typen 1-AV-17,5K2 1 stk MOB Davit av typen G-davit SWL 1,0 tonn 1 stk fjernkontroll for kjøring av kran/davit MOB-arrangement med DnVGl typegodkjenning og rattmerking ihht Marinedirektivet Ordren omfatter også et Komplett Elektrohydraulisk aggregat 6,7kW.   Vi takker så mye for ordren!

Les meir

MBH har signert ordre med Tehnomont Brodogradiliste Pula.

    30.11.2017 Ordren omfatter dekkutstyr: 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen 1-VA-40-AHB-SAI 1 stk Capstan av typen CA-5,0-320-AHB-SM 1 stk Capstan av typen CA-10,0-406-AHB-SM   Utstyrspakken inkluderer 1 stk ankerhandteringsvinsj som blir levert med nødfrislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet. Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren punsjer inn bruddlasten på […]

Les meir

MBH har signert ordre om levering av 14 fots container med vinsj, vannpumpe og HPU til Deep C Solutions As.

  30.11.2017 Ordren omfatter: 1 stk Slangetrommel av typen 1-ST-1,0/1300-AHB 1 stk Enkel spoleapparat for slangetrommel 1 stk Elektrohydraulisk aggregat HPU 5,5kW   Vi takke så mykje for ordren og ser fram imot flere spennende prosjekter!

Les meir

MBH har signer ordre om utstyrspakke til Tehnomont Shipayard Pula i Kroatia

32.11.2017 Utstyrspakken inkluderer to Ankerhandteringsvinsjen som blir levert med nød frislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet. Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren punsjer inn bruddlasten på det aktuelle tauget så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, ihht forskrift. Ordren omfatter dekkutstyr: 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen […]

Les meir

MBH har signer ordre med Midt-Norsk Kystservice AS

23.11.2017 Ordren omfatter dekkutstyr: 1 stk Haikjeft og styrepinner av typen SH1 3 stk styrepinner av typen SPR 15 tonn SWL 1 stk Radiostyring av typen HBC 777 Spectrum   I tillegg skal det leveres et akkumulatorsystem for frislepp ved dødt skip mv.   Vi takke så mykje for ordren!

Les meir

MBH har signert ordre om levering av sidepropeller til Vard Aukra

10.11.2017 Ordren omfatter: 2 stk 250hk sidepropeller av typen S-200-250-700-EL   VI takker så mykje for ordren!

Les meir

MBH har signert en ordre om levering av 1 stk dobbel ankerhandteringsvinsj til Multi Pioner AS

06.11.2017 Vinsjen blir levert med nød frislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet. Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren punsjer inn bruddlasten på det aktuelle tauget så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, ihht forskrift. Ordren omfatter: 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen 1-VA-15,0-AHB-SAI 1 stk Ankerhandteringsvinsj 1-VA-60-AHB-SAI […]

Les meir

MBH har signert ordre om dekkutstyr med Poltramp Yard i Polen.

02.10.2017 Ordren inkluderer en Ankerhandteringsvinsj som leveres med nød frislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet. Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren puncher inn bruddlasten på det aktuelle tauget så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, ihht forskrift. Ordren omfatter: 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen 1-VA-40-AHB-SAI 1 […]

Les meir

MBH har signert ordre om dekkutstyr med Hvide Sande Skibs og Bådebyggeri i Danmark

08.09.2017 Ordren omfatter: 1 stk Ankervinsj av typen 1-AV-14K2 1 stk Varpevinsj av typen 1-VA-30-AHB-2D 2 stk 120HK Sidepropeller av typen S-80-120-V110   Vi takker så mykje for ordren!

Les meir

MBH har signert ordre om dekkutstyr med FSV Group As til service fartøyet Multi Green

28.08.2017   Ordren omfatter: 1 stk Tugger vinsj av typen 1-MV-5,0-AHB 1 stk Låseplateholder 20t av typen LPH20   Vi takker så mykje for ordren!

Les meir

MBH har signert ordre med Sletta Verft As på utstyr til Sletta Verft bygg rummer 164

21.08.2017 Dette er en katamaran på 14,9×8 meter bygget i aluminium til Norsk Havservice   Ordren omfatter: 2 stk Capstan av typen CA-3,0-320-AHB-SM 1 stk 50hK Sidepropeller av typen S-50-60-V60 1 stk Manøverventil av typen PVG 32 1 stk Styre spake av typen IP 67   Vi takker Sletta Verft så mye for ordren!

Les meir

Ny ordre på utstyrspakke for Sletta Verft AS

24. November 2015
MBH har signert ordre om levering av ny pakke, inkl ein 60 t ankerhandteringsvinsj med slepekrok, for bnr. 155 ved Sletta Verft AS.

Les meir

Ny ordre for Midt-Norsk Kystservice AS

23. November 2015
MBH har signert ny ordre om levering av 60 tonns ankerhandteringsvinsj med fjernkontroll for "Amron".

Les meir

Ny ordre for SeaWalk til Nynäshamn

20. November 2015
MBH har signert ordre nr 4. med Cruise Ventures AS på leveranse av komplett framdriftsystem for ny SeaWalk for Nynäshamn i Sverige.

Les meir

Fuelramer for PGS

9. okt 2015
MBH leverte i dag den siste av i alt 4 stk fuelramer for PGS chasefarty.

Les meir

Ny varpvinsjordre til Norstec AS

25. August 2015
MBH har inngått avtale om levering av enda ein 30-tonns varpvinsj til Norstec AS.

Les meir

Aqua Nor vel overstått

25. August 2015.
Vi opplevde godt besøk av både gamle og potensielt ny kundar. Optimismen i næringa er stor, det er mange prosjekt på gang, mykje å diskutere og mykje å følgje opp etter messa. God messe.

Les meir

Ny varpvinsjordre for Moen Marin AS

11. August 2015
MBH har inngått enda ein avtale med Moen Marin AS om levering av ein 40 tonns varpvinsj.

Les meir

MBH på Aqua Nor

Juli 2015
MBH vil delta på Aqua Nor med ein stor stand i den nye hall A2.
Du vil finne oss på stand A2-626 kor vi også vil stille ut nokre av produkta våre.

Les meir

God ordretilgang

Juni 2015
MBH opplever god ordretilgang. Leveransar inn mot oppdrettsnæringa står for mykje av dette.
Nokre av nyheitene nedafor viser dette.

Les meir

Ny ordre til Fitjar Mekaniske Verksted AS, bnr 218 Napier

25/6-2015
I kjølvatnet av at vi no legg siste hand på ein tilsvarande utystyrspakke med hovedvinjar 20 + 60 tonn for bygg nr 211 Stava Sjø for levering før ferien, har MBH no signert ny avtale med Fitjar Mek. Verksted om levering av utstyrspakke for servicebåt, bygg nr 218 Napier:

Les meir

New order for Tehnomont Shipyard, Pula. Build no 100

23/6-2015
Following a prior order being installed in Pula right now, as we are there on commissioning on their build no 99, MBH have signed a new order with Tehnomont Shipyard Pula for the delivery of an identical complete hydraulic equipment package for build no 100:

 

Les meir

Ny ordre til Aas Mek. Verksted A/S, bnr 197

20/5-2015
MBH har signert avtale med Aas Mek Verksted om levering av komplett utstyrspakke for servicebåt, bygg nr 197, type AAS 28WB

Les meir

Nye leveransar til Sletta Verft AS, bnr 150, 152 og 153

April 2015
MBH har i ei årrekkje hatt nabo Sletta Verft AS som god og viktig kunde.
For tida har vi 3 utstyrspakkar for servicebåt i ordre; til bnr 150 Macho40, bnr 152 og bygg nr 153.

Les meir

Nye Leveransar til Seløy Kystberedskap

31.Des. 2014/April 2015
Etter at vi for eit par år sidan fekk gleda over å utvikle kabelsykkel for Seløy (meir under 'Spesialprodukt') fekk MBH på årets siste dag i 2014 gleda over 2 nye store kontraktar med med Seløy til ein samla verdi av tett på 9mill.

Les meir