Slipen Mekaniske bestiller MOB-båt davit

12. november 2020

Slipen Mekaniske AS, Sandnessjøen bestiller

  • 1 stk. MOB G-davit SWL 1,0 tonn m/komplett MOB-arrangemet
  • 1 stk. Elektrohydraulisk aggregat 8,2 kW

Daviten er typegodkjent av DnV i samsvar med SOLAs reglelverk, og blir levert med rattmerking verifisert ved MED F og B sertefikat.

Vi takkar for ordren

.

MOB G-davit 1,0 t SWL