Marine Metall bestiller MBH løftevinsj

25. mai 2021

Marine Metall AS bestiller

  • 1 stk vinsj type MV-4,0-AHB-2WD

Vinsjen skal brukast inn i eit gangvegsystem, så for DnV redundans krav til bremse ved sertifisering for personløft er den spesialutrusta med separate, automatiske bremser i begge endar.

Vi takkar for ordren.