Utvikling & Produksjon

Vi utfører i utgangspunktet all produktutvikling og all produksjon sjølve.

Det er grunnen til at meir enn 10% av arbeidstokken vår er sysselset med produktutvikling, design, konstruksjon og teikningsproduksjon og at omkring 25% av medarbeidarane våre jamnleg er involverte i produktutvikling som ein viktig del av jobben.

Den høge graden av eigenproduksjon er samtidig grunnen til at vi har svært kompetente produsjonsleiarar som ofte er viktige premissleverandørar når nye prosjekt skal konkretiserast.

Men det finst sjølvsagt unntak der vi leiger inn spesiell spisskompetanse, eller vi set bort enklare produksjonsoppgåver av kapasitetshensyn.