Plate/sveis

Vi kan drive med plate-/sveis arbeid på inntil tre ulike verkstader. Til tider er alle i bruk.

Dyktige operatørar med mange års erfaring, spesielt på aluminium, og med alle nødvendige sveisesertifikat, sikrar kvalitetet og leveringsdyktigheit.

Av kapasitetsmessige hensyn hender det at vi set bort enklare oppdrag, men vi er veldig nøye med kven vi tiltrur å produsere for oss, og alt arbeid blir gjenstand for same kvaitetskontroll og all samnstilling, ferdigmontering og testing skjer uansett her.