A-ramer

Vi leverer A-ramer for ulike vinsj-/løfteoperasjonar over hekk.

A-ramer er spesialprodukt tilpassa den enkelte båten og blir ofte levert som del av komplett pakke med
slepe-/løftevinsjar inkludert.

Våre første A-rame vart levert til dei norske mineryddarane for over 20 år sidan; da for bruk mot ulike sveipeoperasjonar. Dette utstyret er framleis i bruk.

 

P1030141

Vår siste A-rame leveranse var også del av ein komplett pakke, denne gongen for forskningsformål.
Samla SWL var på rundt 20 tonn og fri løftehøgde rundt 8 meter. Pga størrelsen måtte rama  leverast oppdelt.

Vi tek normalt leveransar som dette heile vegen frå ide til ferdig produkt. Godkjenning i samsvar med klasse.