Slepevinsjar

Slepevinsjar er vinsjar som skal godkjennast for slep frå aktuell slepebåt.
Det stillest heilt spesielle krav til slike vinsjar.

Eit av krava er at styrken skal stå i forhold til båten si slepekraft, og det skal finnast eit opplegg for frigjering av slepetrosse.
Vi har mellom anna levert slepevinsjar til norske rednings-skøyter.

Vi har ferdige slepevinsjdesign i området 5 – 22 tonn.

Ny design blir utvikla ved behov.
Ta kontakt for konkret tilbod og vurdering av prosjekt.

Montering av slepekrok i vinsjfundament eller direkte mot vinsjrame kan enkelte gongar vere eit godt alternativ til å godkjenne vinsjen som slepevinsj. Vi leverer også dette.