Kundar

Vi verdset kundane våre høgt.
God kontakt med kundane våre er vår viktigaste kjelde til inspirasjon og produktutvikling.

Vi har stor breidde i kundemassen. Her har bedrifta hatt ei stor utvikling dei seinare åra.

Du kan lese meir om dette på underliggande sider der vi også har teke inn ei liste over nokre av dei største kundane våre gruppert på bransje.
Lista og oversikta er ikkje fullstendig, og om du skulle vere ein kunde som ikkje er lista, er du sjølvsagt ikkje mindre viktig av den grunn.