Sidepropellar

Vi leverer sidepropellar i området 40 – 330 HK.
Vi har levert hydrauliske sidepropellar sidan 1990.

Sidepropellane våre er kjenneteikna ved å vere

 * Kompakte
 * Enkle å montere
 * Med stål eller alu tunnell

Vi har også ein variant med
 * kontraroterande propellar som gir ekstra høg slepekraft,

og vi kan levere i spesialarrangement som
 * hengsla; f.eks bak spegel på hurtiggåande båt
 * i dreibare pod med hydraulisk sving

Spesielt gitter
Vanlegvis medfører gitter tap av energi og blir berre montert der slik beskyttelse er nødvendig.
Vår spesialutvikla gitter verkar motsett. Det er laga slik at effekt blir gjennvunne (ikkje tapt).
Dette merkast ved at skuvkrafta blir betre med enn utan vårt gitter.

Komplett leveranse
Sidepropellane blir vanlegvis levert komplett med hydraulikkanlegg og styring; dvs med
 * pumpe
* tank med filter og temperatur
 * kjølar og filter
 * styrepanel med alarmar

Dersom ein brukar ei variabel pumpe (anbefalt) med direkte elektrisk styring for kva propell unngår ein bruk av manøverventil og røyropplegget blir svært enkelt. 

Du kan lese meir om dei enkelte variantane på underliggande sider.