Launch And Recovery System (LARS)

Den kompakte LARS (Launch And Recovery System) løysinga vår der kran, vinsj, hivkompensering, akkumulatorar og elektrohydraulisk aggregat alt saman er integrert innafor ei rame med same yttermål og transportfeste som ein 20-fots container gjer det mulig for kunden å sende denne frittståande einheita kvar som helst der ein 20-fots container kan sendast.

084-LARS - test ombord

 

Systemet gjer det mulig å senken ein inspeksjons miniubåt (ROV) ned til djupner på over 2500 meter.

Hivkompenseringa som kan aktiviserast både via vinsj og kran gjer det mulig å halde objektet rolig sjølv om båten rullar og stampar.