Struktur og mekanikk

I tillegg til enkelte eigenutvikla program brukar vi standardprogram som:

 * Autocad – 2D teikning
 * Autocad Inventor – 3D modellering
 * ANSYS fullversjon – 3D komplekse styrkeberekningar

Stadig meir av konstruksjonsarbeidet skjer i 3D. Det gjer at feil og konfliktar blir oppdaga på eit tidleg tidspunkt og sikrar mest mulig feilfri produksjon. 
Muligheitene som ANSYS byr på gjer at vi kan gå detaljert inn i komplekse konstruksjonar for å sikre at alle styrkekrav er tilfredsstilt.