Kewatec Aluboat bestiller MBH utstyrspakke

19. sept 2021

Kewatec Aluboat Ab bestiller for nytt NGU forskningsfarty

 • 1 stk Ankervinsj type 1-AV-14K2-AHB med tilleggsfunksjonar for fjernstyring
  • El-akiverte ventilar
  • Lengdemåling
  • Automatisk hydraulisk bremse og akkumulator
 • 1 stk A-rame 8tm –  4 t SWL
 • 1 stk Prøvetakar-vinsj type 1-FV-4,0-AHB-CT-AL
  • El-akiverte ventilar
  • Lengdemåling
  • Automatisk hydraulisk bremse
  • Vinsjkontroll for lengde- og -kraftkontroll vs innlagt styrke på taug i bruk
 • 1 stk Radiostyring for A-rame og sampler vinsj

Prøvetakar-vinsjen som arbeider mot A-rama, skal brukast for å handtere ulike typar utstyr for grunnundersøkelsar og opphenting av prøvar frå havbotnen ned til ca 1200 m.

Vi takkar for tilliten og gratulerer med at Norges Geoligiske Undersøkelser (NGU) no blir oppgradert med eit effektivt og tidsmessig farty for si verksemd til sjøs.