Brødrene Aa bestiller MBH utstyr for 3 nybygg

23. april 2021

Brødrene Aa AS bestiller ankervinsj og MOB davit for bnr 308, 309 og 310

  • 1 stk 1-AV-12,5K2
  • 1 stk MOB davit G-type 1,0
  • 2 stk aggregat à 2,2 kW for hhv ankervinsj og davit

Ankervinsjen skal sertifiserast i BV.

Arrangement for fjerndrop av anker, også ved daudt skip, ligg inne som opsjon.

.

Vii takkar så mykje for ordren.

.

MOB davit G-type 1,0 tonn klar for sending; komplett med sylinder, MOB-panel og akkumulator