Cemre Marine bestiller MBH MOB-båt davit

6. april 2021

Cemre Marin Endüstri A.S,, Tyrkia bestiller for sitt bnr 75

  • 1 stk MOB davit, A-type SWL 2,5 t

Daviten blir levert med MOB-arrangement med styrepanel og hydraulisk akkumulator som sikrar at ein i samsvar med krav kan sette ut båten også ved daudt skip. Daviten er typegodkjent i DnV i samsvar med SOLAS krav og blir levert med produktsertifikat og CE rattmerke.

Vi takkar for ordren.

.

A-type MOB-davit 2,5t SWL