Oma bestiller MBH utstyr for oppsynsbåt

18. mai 2021

Oma Båtbyggeri bestille MBH utstyrspakke for ny oppsynsbåt for Norled

 • 1 stk Ankervinsj type 1-AV-20,5K2
 • 1 stk Marine kran MBH type LK-13,2tm-V400 m/2t vinsj
 • 1 stk A-rame-15tm, 10t SWL
 • 1 stk Hekkrull 12t SWL m/500 mm heve-/senke-funksjon
 • 3 stk Capstan  type CA-3,0-320-AHB-DM m/nødstopp og mek. fotpedal
 • 2 stk Tuggervinsj type 1-MV-5,0
 • 1 stk Trålvinsj  type 2-T-8,0-AL
 • 2 stk Felles HBC radiostyring
 • 1 stk Kraftblokk-kran 4tm SWL 2 tonn m/Hydema kraftblokk KB24
 • 6 stk Sidepropellar type S-80-120-V110 m/2 stk styrepanel for styrhus.
 • 1 stk Elektrohydraulisk aggregat 15 kW m/display for overvaking
 • 1 stk Pumpepakke for drift av all hydraulikk ombord; inkl lyddemparar, kjølarar og tanktilbehør

Marine-krana er eit MBH produkt spesialdesigna for fartyet. Det same gjeld A-rama og hekkrullen.

Hekkrullen er med spesiell hydraulisk heve-/senke-funksjon og blir levert i dekks-seksjon med monteringsbrakettar for A-rame inkludert. Det forventast at dette vil forenkle monteringsarbeidet vesentleg.

Radiostyringa er komplett leveranse for marine-kran, A-rame, hekkrull, tuggervinsjar og trålvinsj.

Sidepropellane er i utgangspunktet standard MBH-produkt, men to av dei blir levert med hydraulikksylindrar og utrustning for hengsling av tunell til hekk, så dei kan løftast opp under fart.

.

Vi takkar så mykje for ordren.

.

Illustrasjon 1-AV-20.5K2
Illustrasjon MBH hyd sidepropell
Dekksmontert 3t capstan Ø320, kort nokke