Video av Thor Taulås på FSV Multi Innovator.

April 2021

MBH leverer komplette dekksutrustningar for ankerhandtering som vist på bilete under.

Som del av dette er Thor Taulås eit godt hjelpemiddel som både effektiviserer og tryggar arbeid på trossene. Som videoen viser er taulåset ein effektiv redskap både til å låse av trosser, og til å ta opp ein slakk for trygt å kunne overføring til vinsj for etterstramming, eventuell innkorting.

Du kan sjå video av Thor Taulås i bruk på ‘Multi Innovator’ ved å klikke her.

Etter kvart som fordelane med Thor Taulås blir stadig betre dokumentert ved at antalet maskiner i bruk aukar, forventar vi at dette blir ein naturleg del av dekksutrustninga på dei fleste nye servicefarty.

FSV vil med sine komande nybygg 198 og 200 ved Sletta Verft ha i alt 7 stk farty der Thor Taulås inngår i utrustninga. I samtale med mannskap på båtane som brukar Thor Taulås, er dei veldig klare på at dei ikkje vil vere denne redskapen forutan. Dette både ut ifrå at den er rask og effektiv i bruk, og at den gir auka sikkerhet for mannskapet.