Salthammer bestiller MBH ankervinsjar

16. mars 2021

Salthammer Båtbyggeri AS bestiller for sitt bnr 148

  • 2 stk Ankervinsjar type 1-AV-24K2

Ankervinsjane er standard MBH produkt og typegodkjent i DnV.

For symmetrisk montering på framdekket blir den eine vinsjen produsert spegelvendt. Dette er ei standard MBH løysing, men må sjølvsagt bestillast spesielt.

.

Vi takkar for ordren.

.

Frå tidlegare ordre for Salthammer. Ankervinsjar type 1-AV-24K2, SB/BB versjon.