Baatbygg AS bestiller MOB-båt kran

11. mars 2021

Baatbgygg AS bestiller for «Havørn»

  • 1 stk kran type MOB-2,8tm-400-B
  • 1 stk komplett MOB-arrangement

MOB-arrangementet med panel for operasjon av krana sikrar at ein i samsvar med krav kan sette ut båten også ved daudt skip. Arrangement for utsetting av MOB-båt frå MOB-båt er også inkludert. Krana er typegodkjent i DnV i samsvar med SOLAS krav.

.

Vi takkar for ordren.

.

MOB-båt kran 2,8tm klar for sending