Brødrene Aa bestiller ankervinsj og MOB-davit

1. mars 2021

Brødrene Aa bestiller for sitt bnr 303

  • 1 stk Ankervinsj 1-AV-19K2 m/DnV prod.sertifikat
  • 1 stk MOB G-davit 1,0t SWL m/DnV typesertifikat
  • 1 stk HPU 7,5 kW

Vi takkar for ordren.

Testing av ankervinsj 1-AV-19K2
MOB G-davit 1,0 t SWL med MOB-panel og akkumulator – klar for sending