MBH har signert ordre om dekkutstyr med Poltramp Yard i Polen.

02.10.2017

Ordren inkluderer en Ankerhandteringsvinsj som leveres med nød frislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet.

Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren puncher inn bruddlasten på det aktuelle tauget så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, ihht forskrift.

Ordren omfatter:

  • 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen 1-VA-40-AHB-SAI
  • 1 stk Haikjeft og styrepinner av typen SH1
  • 1 stk Radiostyrings system av typen HBC

 

  

 

Vi takker så mykje for ordren!