MBH har signert en ordre om levering av 1 stk dobbel ankerhandteringsvinsj til Multi Pioner AS

06.11.2017

Vinsjen blir levert med nød frislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet.

Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren punsjer inn bruddlasten på det aktuelle tauget så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, ihht forskrift.

Ordren omfatter:

  • 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen 1-VA-15,0-AHB-SAI
  • 1 stk Ankerhandteringsvinsj 1-VA-60-AHB-SAI
  • 1 stk Sammenbygging til dobbeltvinsj

 

 

Vi takker så mye for ordren!