Maritim Partner bestiller fleire MBH ankervinsjar

20. August – 29. oktober 2020

Maritim Partner AS bestiller for i alt 5 byggenummer

  • 5 stk Ankervinsjar type 1-AV-12,5K2
  • 4 stk HPU m/ekstra 24V nødaggregat innebygd

MBH leverer både store og små ankervinsjar. Dette er vår absolutt minste og lettaste ankervinsj. Vinsjen er typegodkjent i DNV.

Vi takkar for ordrane.