MBH har signert ordre på ny utstyrspakke til Sletta Verft AS!

12.02.2018

Pakken er for bygg nummer 170 ved Sletta, en servicekatamaran på 18,65 x 12 meter som skal leveres februar 2019 til Bjørøya Fiskeoppdrett AS i Flatanger.

Utstyrspakken inkluderer 2 stk ankerhandteringsvinsjer som blir levert med nødfrislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet.

Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren punsjer inn bruddlasten på det aktuelle tauget så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, ihht forskrift.

Ordren omfatter dekkutrustning:

  • 1 stk Ankervinsj av typen 1-AV-22K2
  • 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen 1-VA-40-AHB-SAI
  • 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen 1-AV-15,0-AHB-SAI
  • 2 stk Capstan av typen CA-5,0-320-AHB-SM
  • 1 stk Capstan av type CA-2,0-320-AHB-SM
  • 1 stk Tuggervinsj av typen 1-MV-10-AHB

 

Ordren omfatter også et komplett 3 x 60kW elektrohydraulisk aggregat for drift av dekksutrustningen.

 

Vi takker Sletta og Bjørøya så mye for ordren!