MBH har signert ny ordre om levering av Ankerhandteringsvinsj og haikjeft med styrepinner til Arnøy Laks AS.

12.02.2018

Vinsjen blir levert med nød frislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet.

Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren punsjer inn bruddlasten på det aktuelle tauget så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, ihht forskrift.

 

Ordren omfatter dekkutstyr:

  • 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen 1-VA-15,0-AHB-SAI
  • 1 stk Haikjeft og styrepinner av typen SH1
  • 1 stk Radiostyring av typen HBC FST 727 Spectrum 1

V takker så mykje for ordren!