MBH har signert ordre med Tehnomont Brodogradiliste Pula.

 

 

30.11.2017

Ordren omfatter dekkutstyr:

  • 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen 1-VA-40-AHB-SAI
  • 1 stk Capstan av typen CA-5,0-320-AHB-SM
  • 1 stk Capstan av typen CA-10,0-406-AHB-SM

 

Utstyrspakken inkluderer 1 stk ankerhandteringsvinsj som blir levert med nødfrislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet.

Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren punsjer inn bruddlasten på det aktuelle tauget så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, ihht forskrift.

 

VI takker så mye for ordren!