Sletta bestiller MBH dekksutstyr og sidepropellar for 2 nybygg

4. august 2020

For Sletta Verft AS’s bnr 189 og 190 for FSV har vi gleda av å skulle levere:

  • 1 stk Ankervinsj type 1-AV-14K2
  • 1 stk Slepe- varpvinsj 1-VA-40-AHB-SAI
  • 1 stk  Låseplatehaldar, MBH LPH20, 20t SWL
  • 1 stk Dekkskassett m/haikjeft og styrepinnar, MBH SH1, 20t WLL
  • 1 stk Vinsj type 1-VA-5,0-AHB
  • 4 stk Capstanar type CA-3,0-320-AHB-SM m/opsjonar på dekks-søyler, nødstopp og mekanisk fotpedal
  • 2 stk Sidepropellar type S-80-120-V110 m/el.aktivering, manøverventil, kontrollpanel og slavepanel
  • 1 stk LS pumpepakke m/tanktilbehør, 320bar- 2x248l/min v/1500rpm

Det sentrale dekksutstyret; dvs slepe-/varpvinsj, låseplatehaldar,  haikjeft&styrepinnar og 5t vinsjen er alt saman elaktivert for styring frå panel i styrhus. I tillegg har hovedvinsjen nødfrislepp m/akkumulator for daudt skip og strekkmåling med hivekraft-begrensning i samsvar med gjeldande regelverk; slik at vinsjen ikkje trekkjer med meir en 40% av bruddstyrken som blir lagt inn på panelet for aktuelt taug i bruk. Også SH1 har akkumulator for nedkjøring av haikjeft og styrepinnar ved daudt skip slik reglane krev.

.

Vi takkar for begge ordrane.

.

MBH låseplatehaldar, LPH20
Dekksmontert MBH capstan 3 t
MBH hyd sidepropell. illustrasjonsfoto