Nye leveransar til Sletta Verft AS, bnr 150, 152 og 153

D71_1731April 2015
MBH har i ei årrekkje hatt nabo Sletta Verft AS som god og viktig kunde.
For tida har vi 3 utstyrspakkar for servicebåt i ordre; til bnr 150 Macho40, bnr 152 og bygg nr 153.

 
Siste inngåtte kontontrakt for bnr 153 – Lerøy Aurora er som følgjer:

Hoveleveransen er 2 stk varpvinsjar 15 + 40 tonn i felles arrangement.
– 40-tonns vinsjen er utstyrt med 2-speed arrangement med speed up på 2,22:1 i hurtigmodus.

Forøvrig er vinsjarrangementet er utstyrt med
– Strekkmåling i felles rame og lengdemåling på 40 tonns vinsjen
– 1 stk Towing Hook med D.N.V. sertifikat.

I tillegg hjelpevinsj og capstanar
1 stk. Auxvinsj type 1-MV-10-AHB
3 stk Capstan CA-3,0-220-AHB-SM

samt sidepropellar m/tilbehør
2 stk S-80-120-V110
3 stk Styrepanel, hoved + 2 slave
kor kvar av sidepropellane yter 120 HK.

Vi leverer også drifta i form av
3 stk pumper à 170 ccm og 2 stk tanktilbehør; filter&alarmar mm.

Utstyret skal leverast på novemer2015/januar 2016.
Vi takkar for tillita og ordren!