MBH har signer ordre om utstyrspakke til Tehnomont Shipayard Pula i Kroatia

32.11.2017

Utstyrspakken inkluderer to Ankerhandteringsvinsjen som blir levert med nød frislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet.

Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren punsjer inn bruddlasten på det aktuelle tauget så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, ihht forskrift.

Ordren omfatter dekkutstyr:

  • 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen 1-VA-60-AHB-SAI
  • 1 stk Ankerhandteringsvinsj av typen 1-VA-15-AHB-SAI
  • 2 stk Capstan av typen CA-3,0-320-AHB-SM
  • 2 stk Capstan av typen CA-8,0-320-AHB-SM

 

Ordren omfatter også et komplett sidepropelleranlegg:

  • 2 stk 250 HK av typen S-150-250-V250
  • Transmisjons pumpesystem med pumper, kjøler, tank og styrepanel

Vi takker så mykje for ordren!