God ordretilgang

DSC_7244Juni 2015
MBH opplever god ordretilgang. Leveransar inn mot oppdrettsnæringa står for mykje av dette.
Nokre av nyheitene nedafor viser dette.