MBH har signert ny ordre med Vard Aukra om levering av utstyrspakker til 2 stk nye service båter for FSV.

21.12.2017

Utstyrspakken inkluderer 4 stk Ankerhandteringsvinsjer med nød frislepp, strekkmåling og hivekraftbegrensning i samsvar med forskrifter fra sjøfartsdirektoratet.

Hivekraftbegrensning fungerer slik at når operatøren punsjer inn bruddlasten på det aktuelle tauget, så vil vinsjen automatisk begrense maximal hivekraft til 40% av bruddlasta, ihht forskrift.

Vi leverer også sidepropellene som er 2 stk på 250HK med elektrisk drift.

 

Ordren omfatter dekkutrustning:

 • 2 stk Ankervinsjer av typen 1-AV-20,5K2
 • 2 stk Ankerhandteringsvinsjer av typen 1-VA-15,0-AHB-SAI
 • 2 stk Ankerhandteringsvinsjer av typen 1-VA-60-AHB-SAI
 • 2 stk Haikjefter og styrepinner av typen SH1
 • 2 stk Thor Taulås av typen TT1 SWL 5 tonn
 • 2 stk Låseplateholder av typen LPH20
 • 2 stk Tuggervinsj av typen 1-VA-6,0-AHB
 • 6 stk Capstan av typen CA-2,0-320-AHB-SM
 • 6 stk Mekaniske fotpedaler
 • 2 stk Fellespaneler for dobbeltvinsj SH1, LPH20 og TT1 SWL 5 tonn
 • 2 stk Radiostyring av typen HBC FST 727 Linus 4
 • 2 stk Elektrohydrauliske aggregat 3x60kW for drift av dekksmaskineriet

 

 

Ordren omfatter også:

 • 4 stk 250 HK sidepropell med elektrisk drift av typen S-250-800-EL

 

MBH er valgt som leverandør både av sidepropellane og av den samla dekkspakken ex kranene.

Vi set stor pris på tillita både verft og ikkje minst rederiet viser oss ved dette.

Vi takker så mykje for ordren!